Mediteren…. Er is een moment in mijn leven geweest dat ik besloten heb het nooit meer niet te doen. Mediteren is in de tijd waarin we leven geen luxe, maar een pure noodzaak om innerlijk rust te houden in een wereld die steeds sneller lijkt te gaan. Er zijn ongelooflijk veel vormen van meditatie die allen voortkomen uit verschillende stromingen en tradities. Wat ze gemeen hebben is het afstand nemen van het dagbewustzijn waarin de constante stroom van gedachten vaak de overhand heeft.

In dit afstand nemen kunnen we rustig aanwezig zijn en ons aandacht bewust richten op een onderwerp en daar dan de focus op houden. Ook kan de aandacht uitgaan naar een fysieke waarneming als de ademhaling. Een andere vorm is het openen in de stilte. Er is geen specifiek punt van focus op iets.. er is stilte. Dit kan confronterend zijn omdat juist in de stilte vaak van alles opborrelt aan gedachten en overtuigingen en ook daar vinden we dan weer iets van... Terug naar de stilte.

Stilte kun je op meerdere manieren beleven. Er is een stilte die ervaren wordt als leegte, een afwezigheid van iets. Ook kennen we stilte waarin we in afwachting zijn van iets, vaak is dat een ander moment. Zo zijn er talloze manieren waarop we stilte kunnen ervaren. De stilte waar we het over hebben in meditatie is een rijk gevulde stilte waarin we helder aanwezig zijn in het hier en nu. Alles wat zich aandient zowel intern als extern is er.. je kijkt er naar .. gaat er geen verbinding mee aan… en laat je weer verdwijnen om terug te keren naar het bewust stil worden in jezelf. Deze staat van zijn waarin je innerlijk een stap terug zet is helder en helend. Naarmate we vaker mediteren verdiept ons bewustzijn zich en zullen waarnemingen intenser worden.

Dit waarnemend voelen vanuit stilte laat zich niet eenvoudig omschrijven en is een staat van zijn die niet zomaar komt aanwaaien. Vaak gaan er jaren aan vooraf om de stilte in je bewustzijn te kunnen integreren. Hoe vaker we de stilte in ons zelf opzoeken hoe eerder we gedachten zullen herkennen en kunnen afbuigen. Het is een gegeven dat de pauzes tussen de gedachten steeds langer worden naar mate we meer mediteren. Ook merken we dat de reactie op de realiteit veranderd door een innerlijke houding die meer in evenwicht is. Hersenactiviteit is rustiger en je ervaart dat er meer rust in je leven komt. Niet omdat de omgeving veranderd is, maar omdat jij er vanuit een ander bewustzijn op reageert. Tot zover een korte impressie over meditatie en wat het voor je zou kunnen betekenen…. Kun je een goede reden bedenken waarom je het nooit meer niet zou doen? Wees welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *